AVISO LEGAL

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/202, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, quedan consignados a continuación os seguintes datos:

A empresa titular de www.obraportadosol.com é CIVISGLOBAL, S.L.U. e GEVORA CONSTRUCCIONES S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Lei 18/1982 con domicilio en Estrada de Madrid, 150, Km. 5, CP 36318 VIGO (Pontevedra), correo electrónico: info@obraportadosol.com, teléfono de contacto: 986 481 100, con CIF número U-27.875.947

O acceso á web e o uso da información que contén son responsabilidade exclusiva do usuario, A UTE Puerta del Sol non se responsabiliza do dano ou prexuizo derivado deste acceso ou do uso da información, salvo no que resulte da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no exercicio das súas competencias.

Os enlaces a outras páxinas están incluídos na web polo interese que teñen para os usuarios. A UTE Puerta del Sol non asume responsabilidades derivadas da conexión con contidos ou enlaces de terceiros.

Os dereitos de propiedade intelectual desta web, o seu deseño gráfico e os códigos que contén, son titularidade da UTE Puerta del Sol, a non ser que se indique unha titularidade diferente. A reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no portal están protexidos por Lei.

Respecto ao tratamento de datos de carácter persoal consulte por favor a información da nosa política de privacidade.

Para continuar navigando debes aceptar expresamente a política de cookies.